Select Page

Taler Kvinden Med

1. maj 1899 — Kan Dag Demonstration, Fælledparken, København, Danmark

 

I Dag — taler Kvinden med, thi de arbejdende Kvinder har de samme krav at stille til vore Arbejdsgivere, som Mændene til deres.  Vil vi ikke være med til at stille dette Krav, da modarbejder vi vore Mænds og vore Børns Interesser. 8 Timers Dagen betyder for os ikke alene mere Hvile for vore Legemer, men ogsaa mere Tid til at tage os af vore Børns Opdragelse. Kvinders og Børns Arbejde bliver brugt for at modarbejde Mændene, og derfor er det i alles Interesse, naar vi fordrer lige Betaling for lige Arbejde. Lad kun de fine Damer smile ad os, naar vi gaar i vore Rækker. Det er os, der har Ret til at se ned paa dem, thi vi har betalt vor tarvelige Klædning med vore Hænders Gærning. Vi har med vore faglige Organisationer opnaaet, at Kvinderne sjældent arbejder mere end 9 Timer. Det er en Time for meget, men vi skal nok faa den slaaet af ogsaa.

Naar Kvinderne har lært at slutte sig til Organisationerne, da vil deres Krav med det samme være gennemført.

 

 

Kilde: The Social Democrat, May 2, 1899.