Select Page

Maj Dag 1899

1. maj 1899 — Fælledparken, København, Danmark

 

Der Falder mig i Dag ind, hvorledes Arbejderne begyndte deres Demonstrationstog. De var bare nogle hundrede Mand, da de første Gang drog til Grundlovsfest ud til Dyrehaven. Men efterhaanden blev de saa mange, at Jærnbanetogene ikke kunde befordre dem. Nu er da kun Fælleden stor nok til deres Møde. Det er mit Haab, at det vil gaa med Kvinderne paa samme Maade. Længe holdt den arbejdende Kvinde sig tilbage, men nu begynder hun at komme med. Nylig havde vi den store Kvindestrejke i mit Fag, og ikke én af de 1300 Kvinder faldt fra (Hør! Bravo!) Ogsaa vi bliver snart en Hær, og vi trænger i lige saa høj Grad, ja endnu højere Grad, til en forkortet, til en bestemt og regelmæssig Arbejdstid. Leve Kvindernes Organisation!

 

 

Kilde: www.danmarkshistorien.dk.